STOOM architectuur

dubbelgebruik

Duurzaam, multifunctioneel en flexibel.


Voor schoolgebouwen hebben wij een vernieuwend concept geïntroduceerd:

het schakeldomein. Hierbij verandert een gebouwdeel meerdere malen per dag van

gebruiker en sfeer. Eerst van schoolsituatie naar buitenschoolse opvang en vervolgens

naar uitnodigende voorzieningen voor de buurt... én weer terug.


Dit intelligente interieurconcept legt de nadruk op het dubbelgebruik van ruimten die anders een groot deel van de dag ongebruikt blijven. Door middel van eenvoudig te schakelen wanden, kasten en interieurelementen worden deze ruimten in enkele minuten geschikt gemaakt voor een volgende gebruiker. De ruimten passen zich aan de gebruiker aan en niet andersom.


Een schakelbaar gebouw is kleiner dan de optelsom van de gevraagde vierkante meters

van de afzonderlijke gebruikers. Minder bouwen en toch meer oppervlakte dan gevraagd,

ten gunste van een hoger niveau van afwerking en duurzame voorzieningen. Daarnaast

zijn toekomstige programmatische aanpassingen eenvoudig te realiseren.


Belangrijk onderdeel van onze werkwijze zijn de ontwerpateliers. Hier wordt op inspirerende wijze de manier van samenwerken, de mate van dubbelgebruik, de eigen identiteit en de gewenste sfeer onderzocht en verder ontwikkeld. De afspraken die

hierover worden gemaakt zijn de solide basis voor een bijzonder gebouw:


Een duurzame brede school met een hoogwaardig interieur.